Särö historia

<< Samlingar

Första gången Särö nämns i historien är 1254 i den danske kungen Valdemar II:s Jordebog. Särö tillhörde då Danmark och efter freden i Brömsebro 1645 blev Särö svenskt. Vi brukar indela tiden därefter i fyra perioder: Säteritiden, Badortsepoken, Kungaepoken samt Tillbakagång och renässans.

Bilder

Dokument (PDF)