Beau Rivage

<< Fastigheter

Leopold Schmidt bygger huset 1873 och arrenderar ut det till James B. Leffler på 25 år för 6 500 kr samt 200 kr per år. 1889 övertar Axel Jonsson arrendet. 1897 köper Axel Jonsson Beau Rivage av Carl Robert Prytz för 6 000 kr. 1931 ärver Axel Jonssons son Frej huset. 1979 köper Evy Thalén Beau Rivage.

Bilder