Dicksonska

<< Fastigheter

Arkitekten Ernst Krüger köpte 1901 tomt av Hans Ygberg och byggde 1902 hus i Tudorstil. 1907 köpte Marika Dickson Nordvik. Samma år hyrde Hertigparet Carl och Ingeborg huset några veckor. 1946 donerades Nordvik till Göteborgs stad och gjordes om till vårdhem.

Bilder