Drottningshuset

<< Fastigheter

Bilder

Drottninghuset uppförs 1845 för änkedrottningen Desideria som väntas besöka Särö men besöket blir inte av. 1857 hyr Oscar I och Josephina Drottninghuset i fem veckor och 1871 hyr Carl XV Skogshyddan samt övre våningen i Drottninghuset i sex veckor. Från 1871 till 1880 hyrs huset av Carl Kjellberg. Under särötennisens glansperiod bor många celebriteter i Drottninghuset .