Flora och fauna

<< Natur och miljö

På Kalvens norra sida växer kärrtörel som blommar vackert i maj-juni, men det är inget man plockar – den rymmer en vit, brännande växtsaft. Vissa år kan man också här finna den ofta två meter höga odörten som är mycket giftig och beryktad för att den användes i Sokrates giftbägare.

Bilder