Fridhem

<< Fastigheter

Det ursprungliga huset byggdes förmodligen omkring 1850. Det hyrs ut till bl.a. C.E. Billqvist och Leopold Leffler. Fridhem köps 1898 av G.A. Örnberg som 1907 låter uppföra ett nytt hus med snickarglädje. 1939 köper ambassadören Wilhelm Winther Fridhem.

Bilder