Furuhöjd

<< Fastigheter

Arkitekten Ernst Krüger bygger 1894 hus på arrenderad tomt. 1897 köper Ernst Krüger huset av C.R. Prytz för 5 000 kr. 1901 köper Harald Sternhagen (se familjen Kjellberg) Furuhöjd. 1917 bygger Dan Broström nuvarande villa med Oswald Westerberg som arkitekt. Garage med bostad för chaufför byggs samtidigt. 1925 ärver änkan Ann-Ida Broström huset. 1965 övertar dottern Margareta Moseby Furuhöjd. 1967 ärver barnen Moseby huset.

Bilder