Gövik

<< Fastigheter

John Lyon arrenderade 1878 på 49 år tomt med hus som uppfördes samma år. 1898 köpte änkan Caroline Lyon huset av C.R. Prytz men flyttade 1915 till Fjellbo och bytte bostad med James och Alice Keiller som flyttade till Gövik. Gustaf V bodde varje sommar från 1917 till 1950 några veckor på Gövik. 1939 gjordes en större tillbyggnad och Gövik blev också vinterbostad för familjen Keiller.

Bilder