Nordanskog

<< Natur och miljö

Nordanskog sträcker sig från Stallbacken i söder upp mot Skörvallaviken i norr och gränsar till Åleviksgärdet i väster. Det fanns tidigare ett lusthus med vidsträckt utsikt i Nordanskog.

Bilder

Dokument (PDF)