Paviljongerna

<< Fastigheter

De tre paviljongerna, “Tron”, “Hoppet” och “Kärleken”, byggdes 1845-1847 som hotell för badgäster av Knut Henrik Ekström som var gift med Anders Åkermans dotter. Mellan 1905 och 1915 var “Maltestorps helpension för flickor” förlagd till Paviljongerna. När säteribyggnaden med sin restaurang brann ned 1927 byggdes Paviljongerna till och en ny restaurang öppnades 1928

Bilder