Röda stugan

<< Fastigheter

Stuga flyttas från fastlandet omkring 1870. 1870 hyr J.G. Richert stugan ett flertal år framåt. 1880 eller tidigare hyr Gustaf Krafft stugan. 1897 köper Gustaf Krafft Röda Stugan av C.R. Prytz för 5 000 kr. 1935 ärver Gustaf Kraffts barn huset som bebos av äldsta dottern Theta Krafft. 1976 bor Gustaf Krafft, sonson till Gustaf Krafft s:r , i huset.

Bilder