Sandvik

<< Fastigheter

Hus flyttas från Släp omkring 1870. 1870 hyr Tore Linderoth huset. 1871-1892 hyr änkan Nancy Linderoth huset för 400-500 rdr. 1898 köper Henrik Wetterström Sandvik. 1899 köper August Koch huset. 1908 köper Gustaf Åhlund (se familjen Kjellberg) huset. 1926 köper Elin Janson, född Boström, huset. 1946 ärver Ragnhild Broms, född Jonsson och barnbarn till Elin Janson, Sandvik. 1978 övertar sonen Axel Broms huset.

Bilder