Solsidan

<< Fastigheter

1857 arrenderade Leopold Schmidt ut Solsidan och Alphyddan till Bengt Erland Dahlgren på 50 år för 30 000 rdr. 1886-89 hyrde James Keiller S:r Solsidan och 1927-34 hyrde Torgny Segerstedt huset. Solsidan och Alphyddan köptes 1947 av Anita Hansson.

Bilder