Ängsäter

<< Fastigheter

Ängsäter uppförs 1858 av Leopold Schmidt och arrenderas på 10 år av M.E. Delbanco och ytterligare 10 år av sonen Eduard Delbanco. Från 1886 till 1928 bebos Ängsäter av Sten Helling. Elsa Heyman, gift med August Heyman, köper huset 1928 och 1961 övertar Yngve Beckman Ängsäter.

Bilder