Restauranger och värdshus

<< Fastigheter

Nära det nya stationshuset uppfördes 1904 en strandpaviljong som revs 1917. Efter säteriets brand öppnades 1928 en ny restaurang i Paviljongerna där hotell- och restaurangrörelsen bedrevs fram till 1953. 1954 öppnade Gunnar Hansson Säröbaren med matservering i stationshuset och 1974 startade Hans och Gertrud Fitz restaurangen Blomstermåla. 1976 köpte Torgny Berntsson Lokmannahemmet och öppnade Säröhus konferenshotell och restaurang.

Bilder