1254: Särö nämns första gången

1254: Särö nämns första gången

Första gången Särö nämns i historien är 1254 i den danske kungen Valdemar II:s Jordebog. Särö tillhörde då Danmark och efter freden i Brömsebro 1645 blev Särö svenskt.
Skälet till att Särö hamnade i kunglig egendomsbeskrivning har sitt ursprung i ett trekungamöte mellan Danmarks kung Christian, Norges kung Håkon Håkonsson och den Svenska Birger Jarl.