Den nya ångbåtsbryggan vid Åleviken på Särö.

När ångaren Särö midsommardagen på aftonen skulle återgå till Göteborgs hamn med den mängd lustresande, som besökt den fagra ön, inträffade ett svårt olyckstillbud.

Den nya ångbåtsbryggan, hvilken såsom ofvan synes är av en ansenlig längd var packad med folk, då den plötsligen började sjunka på midten. Alltefter som mängden flyttade sig, sjönk bron, till dess midten låg i vattnet och skiljde mängden i två delar, en på främre och en på bakre delen af bron, båda i en ganska kinkig belägenhet. Lyckligtvis, och man kan säga, underligt nog, blef ingen människa ens skadad. Anledningen till olyckan med den, som namnet antyder, nya bron var ej åldersskröplighet, utan har det vid undersökning visat sig, att pålarne småningom blifvit tätt genomborrade av maskar. Händelsen bör vara en maning att låta undersöka äfven nya ångbåtsbyggor, innan den stora sommartrafiken börjar.
(Hvar 8 Dag, 13 oktober 1901)

SS Lilla Edet (senare SS Särö) vid Nya bryggan i festskrud 1893. Kung Oscar väntas. 

Relaterade bilder: