Skiss till hotell i Särö Västerskog av arkitekt Per Hallman. 

Hans Ygberg, grosshandlare och entreprenör, hade stora visioner för Särö. En hotellanläggning i likhet med Saltsjöbaden, ett kasino med danssal, en rymlig restaurang, en stor terrass ut mot havet och en storslagen scen. Men planen gick inte som han hade tänkt sig. 

Efter Leopold Schmidts konkurs och en turbulent period med flera olika ägare såldes det nybildade Särö AB till Carl Prytz. En ny lag från 1896 gjorde att han kunde stycka egendomen och sälja samtliga villor med tillhörande tomter.

1898 sålde Prytz det som var kvar, själva säteriet och badinrättningen, till Hans Ygberg, en uppåtsträvande grosshandlare och entreprenör. Men i själva verket var det Knut Wallenberg, VD för Enskilda Banken, som stod bakom Ygberg och betalade 160.000 kr för Särö. Han såg i köpet av Särö en möjlighet att upprepa sitt älsklingsprojekt, Saltsjöbaden.

Välkänd stockholmsarkitekt får i uppdrag att omsätta visionen

Ygberg hade högtflygande planer för Särö och uppdraget att omsätta hans vision av Särö i bilder och ritningar gick till den kände arkitekten Per Olof Hallman, Stockholms förste stadsplanedirektör.

Våren 1899 presenterade Hallman planförslag och ritningar över Särös västra delar. Det nya hotellet som hade tydliga likheter med Saltsjöbadens hotell skulle placeras på högsta punkten i Västerskog, få 101 rum, rymlig restaurang och en stor terrass ut mot havet med plats för 500 personer. Ett kasino skulle uppföras ute på udden med en danssal rymmande 500 personer och en storslagen scen. Den planerade järnvägen skulle dras genom Västerskog ända fram till hotellet.

Portvakthus för att öka säkerheten för Särös badgäster

Dessutom skulle det byggas kaserner för officerare ute på en ö, båthamn för lustjakter, idrottsplats, ytterligare restauranger och kaféer. I förslaget fanns också idéer om hur badgästernas behov av säkerhet skulle stärkas:

”Vid bron till fastlandet borde uppföras ett portvakthus samt stängsel för att kunna, under sön- och helgdagar hindra berusad allmoge och deras åkdon att komma in på ön.”

Fyra dagars förhandling utan resultat

Ygberg erbjöd hotellbolaget Compagnie International i Paris att driva det nya hotellet och förhandlade i fyra dagar med dem men utan resultat. Det stora hotellprojektet gick i stöpet och järnvägen kom aldrig att dras fram genom Västerskog.

”Siffrorna på papperet är onödigt höga…”

Efter några år tröttnade Knut Wallenberg och ville dra sig ur affären och Ygberg fick göra ett förslag till avtal. Wallenberg svarade: ”Edert förslag lider i mina ögon av två fel, det ena att avtalet är för långt, det andra att siffrorna på papperet är onödigt höga…”

Säröprojektet fick ett naturligt slut i mars 1917 då Hans Ygberg avled. Hans änka, Anna Ygberg, sålde på inrådan av Knut Wallenberg Särö ett halvår senare för 800.000 kr till ett nybildat Särö AB. Läs berättelsen i sin helhet.

Hans Ygberg Särö.
Hans Ygberg, grosshandlare och entreprenör, hade högtflygande planer för Särö. 
Planförslag till ordnande och bebyggande av Särös västra del. Arkitekt Per Hallman.
Per Hallmans planförslag till ordnande och bebyggande av Särös västra del.

Relaterade bilder:

På sarokulturarv.se använder vi nödvändiga cookies för att webbplatsen ska fungera bra. Vi använder också analyskakor som hjälper oss att göra förbättringar genom att mäta hur du använder webbplatsen. -Stiftelsen Särö Kulturarvs hemsida samt materialet därpå skyddas av svensk upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, varken helt eller delvis. View more
Cookies settings
Acceptera
Avböj
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Stiftelsen Särö Kulturarvs policy för integritetsskydd

Stiftelsen Särö Kulturarv månar om din integritet. Vänligen läs igenom följande för att se vad policyn för integritetsskydd behandlar. Ny EU-lag gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den nya lagen heter Dataskyddsförordningen (förkortas GDPR, General Data Protection Regulation) och ska se till att företag och organisationer hanterar personuppgifter rätt.

Vad omfattar policyn

Policyn handlar om hur Stiftelsen Särö Kulturarv hanterar den personliga information som vi mottar och samlar in genom webbplatsen www.sarokulturarv.se. Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen. Stiftelsen Särö Kulturarv tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.

Vad Stiftelsen Särö Kulturarv gör med informationen

Stiftelsen Särö Kulturarv samlar personlig information såsom namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt. Stiftelsen Särö Kulturarv mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server. Stiftelsen Särö Kulturarv använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar samt för att förbättra våra tjänster. Stiftelsen Särö Kulturarv säljer inte informationen till någon tredje part.

Cookies

Om du lämnar en kommentar på vår hemsida kan du välja att få ditt namn, e-mail i cookies. Det är för att förenkla för dig så att du slipper fylla i informationen varje gång du lämnar en kommentar. Dessa cookies sparas i ett år. Om du besöker hemsidan sarokulturarv.se.

Uppdatering av webbplatspolicy

Stiftelsen Särö Kulturarv kan när som helst revidera denna Webbplatspolicy genom att uppdatera den.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar kring innehållet i denna Webbplatspolicy är du välkommen att kontakta oss: Stiftelsen Särö Kulturarv Box 2032 429 11 Särö.

Registrering av personuppgifter

Stiftelsen Särö Kulturarv (Stiftelsen) org.nr. 802426-4379 skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till Stiftelsen. Stiftelsen skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av hur vår besökardemografi ser ut. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, ålder, adress och civilstånd. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom Stiftelsen, samt, i den mån du önskar bli medlem i Föreningen Särö Kulturarvs Vänner, anges i dess medlemsregister (tillgängligt på Vänföreningens webbplats).  Du har enligt Artikel 15 i Dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi hanterar dessa. Du har också rätt att enligt Artikel 16 i Dataskyddsförordningen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vidare har du också rätt att, enligt Artikel 17 i Dataskyddsförordningen, begära radering av dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats. Genom angivande av ovan nämnda uppgifter på vår sida samtycker du härmed till att Stiftelsen samlar in, sparar och behandlar personuppgifter om mig i enlighet med det ovanstående.
Save settings