Skiss till hotell i Särö Västerskog av arkitekt Per Hallman. 

Hans Ygberg, grosshandlare och entreprenör, hade stora visioner för Särö. En hotellanläggning i likhet med Saltsjöbaden, ett kasino med danssal, en rymlig restaurang, en stor terrass ut mot havet och en storslagen scen. Men planen gick inte som han hade tänkt sig. 

Efter Leopold Schmidts konkurs och en turbulent period med flera olika ägare såldes det nybildade Särö AB till Carl Prytz. En ny lag från 1896 gjorde att han kunde stycka egendomen och sälja samtliga villor med tillhörande tomter.

1898 sålde Prytz det som var kvar, själva säteriet och badinrättningen, till Hans Ygberg, en uppåtsträvande grosshandlare och entreprenör. Men i själva verket var det Knut Wallenberg, VD för Enskilda Banken, som stod bakom Ygberg och betalade 160.000 kr för Särö. Han såg i köpet av Särö en möjlighet att upprepa sitt älsklingsprojekt, Saltsjöbaden.

Välkänd stockholmsarkitekt får i uppdrag att omsätta visionen

Ygberg hade högtflygande planer för Särö och uppdraget att omsätta hans vision av Särö i bilder och ritningar gick till den kände arkitekten Per Olof Hallman, Stockholms förste stadsplanedirektör.

Våren 1899 presenterade Hallman planförslag och ritningar över Särös västra delar. Det nya hotellet som hade tydliga likheter med Saltsjöbadens hotell skulle placeras på högsta punkten i Västerskog, få 101 rum, rymlig restaurang och en stor terrass ut mot havet med plats för 500 personer. Ett kasino skulle uppföras ute på udden med en danssal rymmande 500 personer och en storslagen scen. Den planerade järnvägen skulle dras genom Västerskog ända fram till hotellet.

Portvakthus för att öka säkerheten för Särös badgäster

Dessutom skulle det byggas kaserner för officerare ute på en ö, båthamn för lustjakter, idrottsplats, ytterligare restauranger och kaféer. I förslaget fanns också idéer om hur badgästernas behov av säkerhet skulle stärkas:

”Vid bron till fastlandet borde uppföras ett portvakthus samt stängsel för att kunna, under sön- och helgdagar hindra berusad allmoge och deras åkdon att komma in på ön.”

Fyra dagars förhandling utan resultat

Ygberg erbjöd hotellbolaget Compagnie International i Paris att driva det nya hotellet och förhandlade i fyra dagar med dem men utan resultat. Det stora hotellprojektet gick i stöpet och järnvägen kom aldrig att dras fram genom Västerskog.

“Siffrorna på papperet är onödigt höga…”

Efter några år tröttnade Knut Wallenberg och ville dra sig ur affären och Ygberg fick göra ett förslag till avtal. Wallenberg svarade: ”Edert förslag lider i mina ögon av två fel, det ena att avtalet är för långt, det andra att siffrorna på papperet är onödigt höga…”

Säröprojektet fick ett naturligt slut i mars 1917 då Hans Ygberg avled. Hans änka, Anna Ygberg, sålde på inrådan av Knut Wallenberg Särö ett halvår senare för 800.000 kr till ett nybildat Särö AB. Läs berättelsen i sin helhet.

Hans Ygberg Särö.
Hans Ygberg, grosshandlare och entreprenör, hade högtflygande planer för Särö. 
Planförslag till ordnande och bebyggande av Särös västra del. Arkitekt Per Hallman.
Per Hallmans planförslag till ordnande och bebyggande av Särös västra del.

Relaterade bilder: