En ung amerikan som hört oss nämna tåget med namnet ”Snoka” skrev i stället ”Schnoa” rakt över fönstret där lokföraren såg ut över spåret. 

Natten till den 7 augusti 1952 smög ett tiotal yngre personer in på stationsområdet i Särö och dekorerade två av Säröbanans lok med blommor och blad i glada färger. I boken ”Säröbanan”, utgiven av Svenska Järnvägsklubben 1966, berättar en av deltagarna, Joy Zandén, om kuppen.

”Vi hade samlats om kvällarna hos olika personer och ursprungsidén hade fötts av en genial, spontan och fantasirik artistson och dennes bäste vän. Dessa bägge hade vi känt sen vi var små och alla bodde vi på Särö. … Skisser gjordes och färglades. Varje medlem i gänget fick en uppgift. Alla visste exakt hur han eller hon skulle utföra sin del av det hela. …

I den mörkaste timmen på natten smög vi oss ned på vändplattan, loken var fortfarande varma efter sista körningen från Göteborg. Vi hävde oss upp på loken, klättrade där det gick, högst upp, doppade penslarna och grep oss verket an. …En ung amerikan som hört oss nämna tåget med namnet ”Snoka” skrev i stället ”Schnoa” rakt över fönstret där lokföraren såg ut över spåret. Fort, fort målade vi och tysta, tysta var vi rädda för att någon på stationen skulle upptäcka oss. … Följande morgon var det stora tidningsrubriker om ”nidingsdådet” och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning hade foton på tåget.”

 

Det här var personerna bakom kuppen

I en GP-intervju tio år senare ansåg trafikchef Valter Hjelm att ”man inte får skoja hur som helst, även om det kan verka roligt”. 50 år senare avslöjade Björn Hansson, uppväxt på Särö, i Göteborgs-Posten vilka som målade de båda loken, en väl bevarad hemlighet inom en liten krets säröbor. Han skriver:

” Och nu kan det sägas – här är det ursprungliga blomstermålargänget, lokmålarna:

  • Tonsättare Gösta Nystroems döttrar Mona, Joy (då dekoratör på Storan), och Liliane. (Liliane var konstnärinna och ansvarig för mästerverket, helhetsskissen – fast gänget ratade bryskt hennes första och propsade på en ny)
  • Monas man, amerikanen Robert Batt.
  • Lilianes man, konstnären Arne Malmborg.
  • Konstnären Gustaf Carlströms son Bruno, som tog initiativet, köpte färg och organiserade. (Där finns anknytningen till det officiellt sanktionerade ”spårvagns”-målarjippot i Marstrand något år senare och de därav följande spekulationerna).
  • Ian Turitz (dotter till Tora och H G Turitz som grundade Grand Bazar och EPA och så småningom drev Ferd. Lundquist, nuvarande NK).
  • Lall Nilsson, vars återkomst efter fyra år i USA firades just genom tågmåleriet.

Nog spekulerat, nu vet ni!”

Dessutom deltog Bruno Carlströms hustru Brita samt Lill Kumlien och Kerstin Göransson som stod vakt.

Läs mer om Säröbanan i Samlingarna.

Bruno Carlström, en av personerna bakom målarkuppen mot Säröbanan 1952.

Säröloket filmat av Bob Batt på morgonen den 7 aug. 1952. 

Bruno Carlström, en av personerna bakom målarkuppen mot Säröbanan 1952.
Bruno Carlström, en av personerna bakom målarkuppen mot Säröbanan 1952.