1898: Högtflygande planer kunde förändrat Särös historia

1898: Högtflygande planer kunde förändrat Särös historia

Hans Ygberg, ny köpare av Särö 1898, har stora visioner med Särö genom hotellanläggning, kasino med danssal, restaurang, terrass ut mot havet och scen. Ygberg erbjuder hotellbolaget Compagnie International i Paris att driva det nya hotellet, men efter fyra dagar går förhandlingen i lås. Säröprojektet får ett naturligt slut i mars 1917 då Hans Ygberg avlider. Hans änka, Anna Ygberg, säljer på inrådan av Knut Wallenberg Särö ett halvår senare för 800.000 kr till ett nybildat Särö AB.